Dataflyt ved sykehuset med bruk av Medinsight:

 • Unngå dobbeltregistrering!
  Vi setter opp integrasjon mot sykehusets journal- og spesialistsystemer og overfører strukturerte data til registrene i Medinsight (PAS/EPJ, patologisystemer, laboratoriesystemer...)
 • Manuell koding av strukturerte data
  Informasjon som ikke finnes i strukturert form kodes manuelt i det enkelte registeret.
 • Analyser data og se kvalitetsmål og resultater
  Rapportmodulen i Medinsight kan brukes til å analysere data i registeret, samt eksportere data til andre registre og statistikkprogram.
 • Tilpasset hver enkelt kliniker/forsker
  Hvert register er spesialimplementert basert på dets formål. I Medinsight finnes bl.a. interne kvalitetsregistre, forskningsregistre, oppslagsregistre, spesialistsystem, nasjonale registre, forskningsbiobank og administrative registre.
 • Overføre data til nasjonale og internasjonale registre
  - Vi kan sette opp integrasjon. Eksempelvis bidrar Medinsight til overføring av kreftmeldinger til kreftregisteret.

Medinsight kan installeres hos alle. Kontakt oss for å se hvordan Medinsight kan hjelpe deg!

Gerd Paulsen,
Systemutvikler
Medinsight

Medinsight hjelper oss å holde oversikt over våre pasienter og deres
sykdomsforløp, på en måte som hittil har vært umulig.

Per Helsing,
Hudlege,
Rikshospitalet

Sykehuset Vestfold er stolt over å være første sykehus utenfor OUS
som har tatt i bruk Medinsight.

Jørn Jacobsen,
Strategidirektør,
Sykehuset Vestfold