Dette kommer…

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår løsning og implementere etterspurte behov!

Dette er noe av hva vi planlegger:

  • Snart kan du, via denne nettsiden, lage din egen spesifikasjonen av ditt register i Medinsight
  • Registrering av pasientens samtykke til forskning på iPad,  registrert i «Min Journal»
  • Automatisk innrapportering fra andre helseforetak til OUS sine nasjonale registre
  • Rapportmodulen blir enda bedre!
  • Registrering og visning av registerets data, pasientrapporterte data og resultater – på web
  • Registrering og visning av data på mobile enheter