Kontakt oss

For Medinsight brukerstøtte, ring 913 22 313.

Tenker du Medinsight kan være nyttig i ditt arbeid eller ved ditt arbeidssted?
Kontakt oss ved å ringe Gerd Paulsen på telefon 913 22 313 eller sende en e-post til oushfpbmedinsight@ous-hf.no.

Medinsight er en enhet i Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus (www.icgi.no). Vi holder til i Oslo Cancer Cluster innovasjonspark ved siden av Radiumhospitalet. Vår besøksadresse er Ullernchausséen 64, inngang 2a, 7. etasje (i bygget med blå vinduer).