Medinsight

Dataflyt ved sykehuset med bruk av Medinsight

Unngå dobbeltregistrering!
Vi setter opp integrasjon mot sykehusets journal- og spesialistsystemer og overfører strukturerte data til registrene i Medinsight (PAS/EPJ, patologisystemer, laboratoriesystemer...)

Analyser data og se kvalitetsmål og resultater
Rapportmodulen i Medinsight kan brukes til å analysere data i registeret, samt eksportere data til andre registre og statistikkprogram.

Manuell koding av strukturerte data
Informasjon som ikke finnes i strukturert form kodes manuelt i det enkelte registeret.

Tilpasset hver enkelt kliniker/forsker
Hvert register er spesialimplementert basert på dets formål.
I Medinsight finnes bl.a. interne kvalitetsregistre, forskningsregistre, oppslagsregistre, spesialistsystem, nasjonale registre, forskningsbiobank og administrative registre.

Overføre data til nasjonale og internasjonale registre
Vi kan sette opp integrasjon. Eksempelvis bidrar Medinsight til overføring av kreftmeldinger til kreftregisteret.