Medinsight er et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Høsten 2017 finner du medinsight-teamet i avdeling for biobank- og registerstøtte (underlagt OSS-FST). Avdelingen ledes av Dominic Hoff.

 
Page visits: 280