Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan kommunisere mot sykehusets datavarehus hvor data fra journal- og spesialistsystemer er lastet inn (retrospektivt). Dette for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data, løsningen kan også settes opp for å avlevere data til nasjonale og internasjonale registre. Fra høsten 2023 kan man bestille integrasjon mot egne prosjekter i UiO sin løsning for sensitive data (TSD) og dermed også samle inn data fra UiO Nettskjema.

Nasjonale strategier for kvalitetsforbedring i helsetjenesten har ført til et økende behov for dokumentasjon av resultat og kvalitet på diagnostikk og behandling. Pasientjournal og spesialistsystemer er nødvendige for å dokumentere og følge opp pasientene i den daglige pasientbehandlingen. Men de dekker ikke klinkere og forskere sitt behov for å registrere og trekke ut strukturert informasjon som er nødvendig for å evaluere prosess og resultat av diagnostikk, behandling og oppfølging.

Medinsight gir det enkelte helseforetak:

  • Et verktøy for strukturert samling av helserelatert informasjon hvor formålet er forskning på en medisinskfaglig problemstilling
  • Sentral lagring og sikker håndtering av sensitive data
  • Mulighet for integrasjoner mot lokale og nasjonale registre for å hindre unødvendig tid på dobbeltregistrering av data
  • Opprettelse av registre i en standardisert plattform
  • Kontinuerlig synliggjøring av resultater
  • Oversikt over sykehusets registre og bruk av data
  • Oversiktlig og søkbar oppbevaring av kode-/koblingslister for alt av forskningsprosjekt
  • Mulighet for folkeregisteroppslag (egen godkjenningsprosess)

 

 
Page visits: 1380