Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan integreres mot sykehusets journal- og spesialistsystemer for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data og kan avlevere data til nasjonale og internasjonale registre.

Nasjonale strategier for kvalitetsforbedring i helsetjenesten har ført til et økende behov for dokumentasjon av resultat og kvalitet på diagnostikk og behandling. Pasientjournal og spesialistsystemer er nødvendige for å dokumentere og følge opp pasientene i den daglige pasientbehandlingen. Men de dekker ikke klinkere og forskere sitt behov for å registrere og trekke ut strukturert informasjon som er nødvendig for å evaluere prosess og resultat av diagnostikk, behandling og oppfølging.

Medinsight gir det enkelte helseforetak:

  • Et verktøy for strukturert samling av helserelatert informasjon hvor formålet er kvalitetssikring av og/ eller forskning om en medisinskfaglig problemstilling
  • Sentral lagring og sikker håndtering av sensitive data
  • Integrasjoner mot lokale og nasjonale registre for å hindre unødvendig tid på dobbeltregistrering av data
  • Opprettelse av registre i en standardisert plattform
  • Kontinuerlig synliggjøring av resultater og kvalitetsindikatorer
  • Oversikt over sykehusets registre og bruk av data

 

 
Page visits: 243