KDVH-data tilgjengelig for Medinsight-registre på OUS HF

Gjennom 2022 og 2023 har det vært satt opp pilotprosjekter for integrasjon mellom Medinsight-registre og Klinisk datavarehus (KDVH). Integrasjonene har gitt stor nytte- og merverdi for registrene. Eksempelvis har Register for arvelige dyslipidemier knyttet mer enn 2 300 prøvetakinger hentet fra KDVH til unike polikliniske kontroller, en innsparing på ca 20 sekunder per kontroll-registrering.  

Vi har nå gleden av å gjøre integrasjoner tilgjengelig for bestilling til alle aktive registre i Medinsight-løsningen.

Gjennom 2022 og 2023 har det vært satt opp pilotprosjekter for integrasjon mellom Medinsight-registre og Klinisk datavarehus (KDVH). Integrasjonene har gitt stor nytte- og merverdi for registrene. Eksempelvis har Register for arvelige dyslipidemier knyttet mer enn 2 300 prøvetakinger hentet fra KDVH til unike polikliniske kontroller, en innsparing på ca 20 sekunder per kontroll-registrering.  

Vi har nå gleden av å gjøre integrasjoner tilgjengelig for bestilling til alle aktive registre i Medinsight-løsningen.

KDVH og Medinsight

Klinisk datavarehus (KDVH) får data fra ulike kliniske systemer i OUS. Det betyr at dataene i KDVH er de samme som du registrerer i forbindelse med pasientbehandling.

Medinsight, et internt ikke-kommersielt register- og forskningsstøtteverktøy, er spesielt godt egnet til å nyttiggjøre seg data levert på individnivå. I Medinsight kan vi kombinere disse dataene med andre datakilder og manuell komplettering. Det er også mulig å inkludere pasientgrupper via spørringene mot datavarehuset.

Den interne forankringen til både Medinsight og KDVH har muliggjort et tett, godt samarbeid og forenklet teknisk konfigurasjon. Dette gir en velkommen fleksibilitet og kostnadsbesparelse for alle involvert.

Hva kan bestilles og hvordan?

For å kunne gjøre spørring mot data i KDVH, konfigureres det standardrapporter som har vært gjennom tidligere kvalitetssikring og testing. Disse må gjennom en piloteringsfase med betydelig grad av testing i hvert register. Følgende rapporter/piloter er satt opp:

  • Standardrapport for medisinsk biokjemi – kan nå bestilles av alle
  • Standardrapport for diagnosedata (tidlig pilot, sett av mye tid til testing)
  • Standardrapport for prosedyredata (tidlig pilot, sett av mye tid til testing)
  • Standardrapport for antibiotika-bruk (under planlegging)

Registereier kan bestille integrasjon ved å følge denne rutinen i e-håndbok.

Skal det spørres mot andre typer data og kilder, må det etableres egne piloter. Forslag til piloter meldes inn ved å kontakte KDVH eller Medinsight. 

Ulik løsning for ulike registre

Mottak av data tilpasses det enkelte registers formål, design og bruk. Det er minst krevende å presentere data helt overordnet og uten spesialhåndtering, noe mange er tilfreds med. Der data ønskes kombinert inn i forløp eller mot gitte hendelser kreves det programmering av spesialfunksjonalitet.

Norsk bindevevsregister – NOSVAR og Lungekreftregisteret presenterer biokjemidata overordnet på person.

Endokrinologisk register Aker, KOBU barnefedme, Register for arvelige dyslipidemier og Register for variasjoner i kroppslig kjønn, kombinerer biokjemidata fra KDVH med manuelle biokjemiregistreringer på polikliniske kontroller.

Register for IBD og biologisk behandling innhenter biokjemidata fra 14 dager før og etter en gitt kontroll, og knytter samtlige analysesvar i perioden til kontrollen.

 
Page visits: 273