Registre i Medinsight

Dette er en oversikt over databaser i Medinsight per 1. juni 2022 for følgende HF:
OUS, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas, Innlandet, Telemark, Vestre Viken og Sørlandet. 

Listen er delt inn etter registerkategoriene:

  • Administrative registre
  • Brede forsknings- og kvalitetsregistre
  • Biobanker
  • Samtykkeregistre
  • Forskningsregistre
  • Lokale kvalitetsregistre

NB! Formalisering/kategori kan ha endret seg etter prosjektene ble initiert


Oversikten viser ikke databaser/registre (ca 100 stk) i drift på Sykehuset i Østfold da disse administreres lokalt.

Page visits: 1