Forskningsregistre

2007 - Barnekreft
2007 - Testis
2010 CHIC
2010 POLK
2011 HMAS
2012 NTX-SBX-studien
2012 PharmacoCRRT study
2012 SECA 2
2012 ThoRat
2014 bot001
2014 Spinal Stenose studien
2015 - Testis survey III
2015 Dagrehabilitering
2015 Forløpsstudien brystkreft
Agdha
Aker colorectal
ALL barn
Brakutan
Cervixcancer seneffekter
Dialyseregister
DMRI Studien
Forskningsbiobank PreventADALL
Genetiske studier parkinson
GynCervixMol
Kutane T-celle lymfomer
LarcRRP
Lever og gallekreft
LungeF
Lungemetastaser
MantleCellLymphoma
Mikrometastase
Ovariale germinalcellesvulster
Peritoneal cancerdatabase
proGRP
PROLIV 15 (NUCG)
Prospektiv studie brystkreft og lymfom
Prostata anonymisert Jørn
Prostata lymfeknuter
Prostforsk IMI
prostforsk L28 [/show_more]
ProstSiv
PSC
PSC Forskningsbiobank Haukeland
Rand. 2011 RadEr
Register for sykelig overvekt
RIOT HN
Sarkomer i uterus
Studieoversikt for Utprøvingsenheten
TAST - Testikkelkreft
TOP
TOP BUPgen

Samt mange andre forskningsprosjekt.......

 
Page visits: 317