Helseregistre

Barnekardiologi
Barnenevrokirurgi
Bekkenbrudd
Benmargstransplantasjon
Bløderregisteret
Brachy cancer prostata
BrainPower
Ca Ani
cervix
CI kvalitetsregister
CNS kliniskDB (S4 A)
Colorectal
Corpus klinisk DB (O2 A)
CPOP
Craniofacialt team
DaVinci
Delesjonsyndrom
DermBReg
Epilepsiregister
Epilepsiregister OUS
Gynekologiske sarkomer
Hjernebilderegister
HMA
Hud_Tx
Kateteriseringsdatabasen
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern)
Kreftdiagnoseregister
Kvalitetsregister for hepatitt
Kvalitetsregister for nakkebruddpasienter
Kvalitetsregister for tuberkulose (TB)
Lever- og gallekreft (kvalitetsregister)
Lucan
Lunge
Lungemedisin
Lungetx
Lymfom klinisk DB (M4)
Mamma klinisk DB (S3)
Mb. Osler - Øre, nese, hals
Muskelsykdom
Nevrologisk DBS
Nevrovaskulær register
Norsk CF-register
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register
NOSVAR
Ovarial
Pankreas
PDT behandlede
Primære Intraspinale Svulster
Prostataregister OUS
Prostataregister Vestfold
ProstKval
Rad. ca prost
Register for arvelige netthinnesykdommer
Sarkom
Sarkom Lokal Bergen
Sarkom Lokal Tromsø
Sarkom Lokal Trondheim
Trophoblastic Neoplasia
Akutte Leukemier
ILDregister(lungefibrose)
Nefrologiregisteret
Klinisk DNA ploidi
Medisinsk Genetikk (Gaustad)
En rekke lokale spesifikke kvalitetsregistre som sender automatiske KREMT-meldinger til Kreftregisteret

Samt en rekke andre helseregistre......

 
Page visits: 291