Registerstatistikk - Oppslag og registreringer i 2021 (OUS HF)

Her kan du se hvor mange oppslag og feltendringer som ble gjort i registrene i 2021. 

Figurene viser antall oppslag og endringer i hvert enkelt register. Du kan se tabell med detaljer for alle registrene lenger ned på siden (under figurene).

I tillegg er følgende status for fellesregistrene ved OUS HF:

Register for koblingslister:

  • 364 nye koblingslister i 2021
  • 86.105 PersonID registrert i løsningen i 2021
  • totalt antall prosjekt per 310522 er 1.009

Felles samtykkeløsning:

  • 5 nye samtykkeregistre  i 2021.
  • 873 nye innskannede samtykker i 2021.
  • Totalt 11 samtykkeregistre i løsningen per 310522

Antall oppslag gjort i 2021 per database, totalt 2 434 000 (viser kun der >10 per database)

Koronascreen                     428 686
Smerteregister                     155 244
Medisinsk Genetikk (Gaustad)                     145 532
COVID-19 OUS                       91 344
Lymfom klinisk DB (M4)                        74 700
Register for IBD og biologisk behandling                       73 093
Kjønnsinkongruens register                       70 819
Nefrologiregisteret                       69 197
Epilepsiregister OUS                       66 182
SarkomKremt                       63 500
Kvalitetsregister for hiv                       49 911
CI kvalitetsregister                       40 398
Ovarial                       32 322
Hypofyseadenomer                       32 026
PSC                       31 574
Forskningsbiobank PreventADALL                       29 901
Barnenevrokirurgi                       29 319
Mamma klinisk DB (S3)                        28 974
Arvelige dyslipidemier - Internt kvalitetsregister                       28 134
Corpus klinisk DB (O2 A)                       27 109
HMA                       27 021
TOP                       26 829
NoFRACT                       26 064
Kreftdiagnoseregister                       24 757
Nevroendokrin kreft                       22 893
Forskningsregister Prostata OUS                       21 058
Lungekreftregister OUS                       21 030
Cervix                       20 329
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern)                       20 065
NOSVAR                       19 786
Nevrokirurgisk hodeskaderegister                       18 980
Biobank Tarmsykdommer                       18 966
Studier i AKB                       18 392
Lungemedisin                       17 032
Colorectal                       16 854
Peritoneal cancerdatabase                       16 554
Hjertesyke gravide                       16 504
Project Administration                       15 757
Benmargstransplantasjon                       14 402
Prospektiv studie brystkreft og lymfom                       14 351
Ekstern forskningsfinansiering                       13 411
2014_Spinal Stenose studien                       13 208
Bruddregister                       12 601
Register for nakkebruddpasienter                       11 913
Biobank SECA2                       10 960
Kjeveleddsproteser                       10 683
DIPS OUS                       10 300
Prostataregister OUS                       10 214
NevroSmerteregister                       10 137
Dermareg_MOHS                          9 929
Spinraza - register for spinal muskelatrofi                          9 441
BrainPower                          8 471
DaVinci                          7 882
Norsk CF-register                          7 710
TOP BUPgen                          7 673
Osteoporoseregister                          7 640
Landsfunksjon plexusskader                          7 627
Pais Kreft                          7 408
Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt                          7 021
Nevrovaskulær register                          6 977
Kvalitetsregister for hepatitt                          6 976
Kvalitetsregister Sepsis                          6 937
Kvalitetsregister for tuberkulose (TB)                          6 902
Høreapparat                          6 341
Tematisk forskningsområde pancreascancer                          6 174
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register                          5 830
Norsk narkolepsiregister                          5 807
ILDregister(lungefibrose)                          5 748
Nevroradiologisk seksjon                           5 245
Bekkenbrudd                          5 186
Ryggdeformiteter hos barn                          4 942
Craniofacialt team                          4 865
Traumeregister                          4 819
BlærecancerregisteR                          4 808
Traumatisk hodeskade                          4 728
Colorectal kvalitetsregister                          4 587
Arbeidsmedisin                          4 087
Register for arvelige netthinnesykdommer                          3 788
Epilepsiregister                          3 210
Kateteriseringsdatabasen                          3 188
Samtykkeregister Nevrologisk avdeling                          3 110
Samtykkeregister kreft biobank                          3 015
Dysmeli                          2 972
Samtykke OPB                          2 971
NevroSovnregister                          2 942
Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelig                          2 866
Norsk register for sjeldne diagnoser                          2 826
CPOP                          2 807
Hoftebruddregister                          2 506
Samtykkeregister RHI                          2 454
Myelomatose                          2 411
Register for arvelig bindevevssykdom                          2 368
PVO Registeroversikt                          2 239
Seneffekter etter kreft                          2 141
Kvalitetsregister Nyfødtscreening                          1 967
Tarmsykdommer samtykkeregister                          1 806
Samtykkeregister for organtransplantasjon                          1 756
Nevrovit Hodepine                          1 716
Faktura                          1 672
MEDUB                          1 528
Mellomørekirugi                          1 371
Gynekologiske sarkomer                          1 342
Bløderregisteret                          1 254
Nevrovit - CTS                          1 224
Nevrovit ALS                          1 190
Timeregistrering CTU                          1 144
NevroMEDUB                          1 106
NevrovitAndre                          1 104
Brachy cancer prostata                          1 049
Dialyseregister                          1 034
Lunge                             963
Megaproteseregister                             926
2. Pasienter med ovarialcancer                             924
SENØNH - forskningsregister                             918
Bredt samtykke                             898
Samtykke Nevroendokrinkreft                             873
Samtykke HPB kirurgi                             849
Pancreas øycelle Tx                             773
NBHP                             764
Genial Passport Krefcytogenetikk                             713
Primær immunsvikt registeretImmunsviktregisteret                             707
Genetiske studier Parkinson (ny)                             658
Nyfødt screening samtykke                             593
Forskningsprosjekt tilbakefall blærekreft                             582
CCC-inklusjon i kliniske studier                             577
Utviklingshemming                             536
Samtykkeregister Ibsen III                             534
Barnekreft - stråleterapiregister                             533
2012 SECA 2                             494
Kvalitetsregister for Ataksi og HSP                             485
Megaproteseregister                             389
Lungemetastaser                             387
Rad. ca prost                             383
AILS samtykkeregister                             367
Hjernebilderegister                             346
Regionalt PALBU                             340
Nevrologisk avdeling                             311
MSForskningsgruppen                             304
Akutte Leukemier                             286
Nevrologisk DBS                             278
Veneregister Norsk NOVI                             272
Samtykkeregister generelt                             254
Samtykke Arvelig bindevev                             229
Trophoblastic Neoplasia                             220
RIOT HN                              214
Klinisk ernæring                             205
Mikrometastase                             192
Cerebrovaskulære sykdommer                             185
Seneffekter Hodgkin lymfom moderne behandling                             182
2012_PharmacoCRRT study                             176
2010 CHIC                             165
Barnekardiologi                             151
OsloVal kreftgenetikk                             149
Mb. Osler -  Øre, nese, hals                             139
MalignantMelanoma_kirurgi                             113
Samtykkeregister OUS IBD                             106
2013 bot001                               97
Prostata ploidi 2000_2008                               95
MbOsler lunge                               94
MAPCOV-19                               92
Norsk PCD register                               86
Metabolsk register                               85
Forskningsbiobank Haukeland                               85
KDVH_Pilot                               83
Swenoteca - ca. testis                               74
Samtykkeregister Epilepsi OUS                               70
Nordisk Megaproteseregister                               67
Klinisk DNA ploidi                               58
PET-helseregister                                51
Nasjonalt register for variasjon i kroppslig kjønnsutvikling                               49
Lungetx                               48
Samtykkeregister BETAMI                               47
Studieoversikt for Utprøvingsenheten                               38
Genetiske studier parkinson                               37
Kvalitetsregister for ansiktsskader                               30
Samtykke Ous historisk                               29
Register for arvelige øyesykdommer                               27
Lever og gallekreft                               20
DermBReg                               18
1. Enhet for kreftgenetikk                               13
Brakutan                               12
2012 ThoRat                               11

 

Antall feltendringer gjort i 2021 - totalt 5.433.000

Koronascreen 516 731
Smerteregister 415 397
Kvalitetsregister for hiv 381 957
Nefrologiregisteret 380 518
Kjønnsinkongruens register 267 517
COVID-19 OUS 254 068
Register for IBD og biologisk behandling 249 562
Medisinsk Genetikk (Gaustad) 240 838
Epilepsiregister OUS 176 889
Lymfom klinisk DB (M4)  156 239
SarkomKremt 136 247
Forskningsregister Prostata OUS 134 364
Arvelige dyslipidemier - Internt kvalitetsregister 128 762
TOP 82 743
HMA 71 687
CI kvalitetsregister 66 410
Prostataregister OUS 62 942
Ovarial 59 530
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register 57 863
NoFRACT 57 161
Kreftdiagnoseregister 55 923
Corpus klinisk DB (O2 A) 54 922
Lungekreftregister OUS 49 778
Nevrokirurgisk hodeskaderegister 47 174
Forskningsbiobank PreventADALL 42 595
Timeregistrering CTU 42 506
BrainPower 40 745
Dysmeli 40 217
Hjertesyke gravide 39 391
Bekkenbrudd 39 248
Register for nakkebruddpasienter 37 591
Traumatisk hodeskade 37 477
NOSVAR 35 000
Studier i AKB 34 928
Barnenevrokirurgi 33 729
2014_Spinal Stenose studien 33 678
Cervix 33 653
Hypofyseadenomer 29 606
NevroSmerteregister 28 407
Lungemedisin 28 214
Kvalitetsregister for tuberkulose (TB) 27 305
Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt 26 934
Norsk CF-register 26 345
Colorectal kvalitetsregister 26 154
Ekstern forskningsfinansiering 25 389
Colorectal 25 115
Bruddregister 24 851
Spinraza - register for spinal muskelatrofi 23 420
Nevroradiologisk seksjon  21 930
Nevrovaskulær register 20 785
Nevroendokrin kreft 19 260
TOP BUPgen 18 748
Kvalitetsregister Sepsis 18 669
ILDregister(lungefibrose) 18 415
Samtykkeregister generelt 18 113
Landsfunksjon plexusskader 17 708
Mamma klinisk DB (S3)  17 447
Benmargstransplantasjon 17 292
Project Administration 16 902
Peritoneal cancerdatabase 16 523
PSC 16 166
Arbeidsmedisin 14 707
Prospektiv studie brystkreft og lymfom 14 473
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) 13 870
Kjeveleddsproteser 13 821
Biobank Tarmsykdommer 13 507
Dermareg_MOHS 13 009
NevroSovnregister 10 701
Norsk narkolepsiregister 10 315
Samtykkeregister kreft biobank 10 131
Register for arvelige netthinnesykdommer 9 942
Kvalitetsregister for hepatitt 9 422
BlærecancerregisteR 9 391
Osteoporoseregister 9 267
Kateteriseringsdatabasen 8 864
Myelomatose 8 399
Traumeregister 8 173
Hoftebruddregister 7 982
Dialyseregister 7 514
Høreapparat 6 674
Ryggdeformiteter hos barn 6 483
Nevrovit ALS 6 463
Kvalitetsregister Nyfødtscreening 4 942
Samtykke Nevroendokrinkreft 4 835
Register for arvelig bindevevssykdom 4 553
Biobank SECA2 4 483
Mellomørekirugi 4 372
Tematisk forskningsområde pancreascancer 3 860
Pancreas øycelle Tx 3 787
Megaproteseregister 3 569
Samtykkeregister RHI 3 257
Seneffekter etter kreft 3 102
Nevrovit Hodepine 3 032
Craniofacialt team 2 973
Samtykkeregister Nevrologisk avdeling 2 967
PVO Registeroversikt 2 939
Brachy cancer prostata 2 914
2012 SECA 2 2 729
Norsk register for sjeldne diagnoser 2 427
Epilepsiregister 2 261
NevrovitAndre 2 191
Samtykkeregister for organtransplantasjon 1 910
Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelig 1 569
DaVinci 1 542
Samtykke OPB 1 459
Gynekologiske sarkomer 1 422
MEDUB 1 387
NevroMEDUB 1 302
Barnekreft - stråleterapiregister 1 192
Klinisk DNA ploidi 1 105
Samtykke HPB kirurgi 1 085
2. Pasienter med ovarialcancer 1 038
Hjernebilderegister 1 032
Utviklingshemming 1 002
NBHP 912
RIOT HN  899
Kvalitetsregister for Ataksi og HSP 812
CCC-inklusjon i kliniske studier 754
Regionalt PALBU 720
Samtykkeregister Ibsen III 704
Nevrovit - CTS 687
Trophoblastic Neoplasia 662
Megaproteseregister 573
Samtykkeregister OUS IBD 541
Veneregister Norsk NOVI 529
Samtykkeregister Epilepsi OUS 499
Genetiske studier Parkinson (ny) 450
Bløderregisteret 439
Tarmsykdommer samtykkeregister 370
AILS samtykkeregister 320
Forskningsprosjekt tilbakefall blærekreft 285
Metabolsk register 266
Primær immunsvikt registeretImmunsviktregisteret 249
MbOsler lunge 219
Lunge 201
Samtykke Arvelig bindevev 193
MAPCOV-19 128
MSForskningsgruppen 119
Mb. Osler -  Øre, nese, hals 76
Klinisk ernæring 71
Genial Passport Krefcytogenetikk 68
Mikrometastase 62
Akutte Leukemier 59
Studieoversikt for Utprøvingsenheten 45
CPOP 44
Swenoteca - ca. testis 43
Nordisk Megaproteseregister 42
Cerebrovaskulære sykdommer 40
Rad. ca prost 28
Nevrologisk avdeling 26
Medikamentell persontilpasset behandling ved barnekreft 23
Register for arvelige øyesykdommer 21
Nevrologisk DBS 19
Samtykkeregister BETAMI 19
Norsk PCD register 18
MalignantMelanoma_kirurgi 16
Bredt samtykke 10

 

 

 

 
Page visits: 1565