Registerstatistikk - Oppslag og registreringer i 2022-2023 (OUS HF)

Her kan du se hvor mange inklusjoner, oppslag og feltendringer som ble gjort i registrene i 2022 og 2023. 

Tabellen viser antall inkluderte, oppslag og endringer i hvert enkelt register. Tabellen er sortert etter antall oppslag i 2023. Registre hvor ingen av tallene er 10 eller mer vises ikke.  (PS: Du kan søke på siden ved å bruke Ctrl+F ).

I tillegg er følgende status for fellesregistrene ved OUS HF:

Register for koblingslister:

  • 342 nye koblingslister i 2022
  • 297 nye koblingslister i 2023
  • totalt antall prosjekt per 08.12.203 er 1 444

Felles samtykkeløsning:

  • 5 nye samtykkeregistre i 2022
  • 5 nye samtykkeregistre i 2023
  • 1 161 samtykker i 2022, 1 320 samtykker 2023 - totalt 5 295 samtykker.
  • Totalt 21 samtykkeregistre i løsningen per 08.12.2023

 

Register 2022 2023
NAVN Type Prosjektstatus Oppslag Feltendringer Ny-inkluderte Oppslag Feltendringer Ny-inkluderte
Smerteregister Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 204 755 409 952 1 675 210 243 469 466 1 487
Medisinsk Genetikk (Gaustad) Internt kvalitetsregister I drift 100 924 125 484 0 76 896 100 501 0
PSC_AIL Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank I drift 51 678 12 523 55 73 449 21 729 61
Nefrologiregisteret Internt kvalitetsregister|Nasjonalt register I drift 77 518 384 715 1 181 70 946 396 796 1 239
HIV (OUS) Internt kvalitetsregister I drift 65 591 327 231 85 65 802 320 798 87
Arvelige dyslipidemier Internt kvalitetsregister I drift 23 809 81 708 236 64 852 200 378 997
Traumeregister Internt kvalitetsregister I drift 12 069 3 317 0 62 725 233 533 34 319
CI kvalitetsregister Internt kvalitetsregister I drift 63 493 85 059 196 61 388 89 602 141
Register for koblingslister Administrativt register I drift 50 171 22 339 55 798 0 306
Sepsis kvalitetsregister Internt kvalitetsregister I drift 21 667 87 757 747 54 297 181 455 1 053
Sarkom Internt kvalitetsregister I drift 48 740 98 176 546 51 724 97 556 526
Epilepsiregister OUS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 69 126 168 661 920 48 315 141 470 855
TOP BUPgen Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 9 578 13 901 272 44 626 35 936 353
Ovarial Internt kvalitetsregister I drift 32 318 55 979 296 42 455 68 734 391
Mamma klinisk DB Internt kvalitetsregister I drift 50 889 18 036 1 675 36 676 18 611 1 867
Lymfom klinisk DB (M4)  Internt kvalitetsregister I drift 50 493 151 210 569 36 615 101 316 442
Prostata OUS forskningsregister Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 30 536 152 180 442 36 148 164 990 358
EFP - ekstern forskningsfinansiering Administrativt register I drift 44 670 26 606 560 34 244 22 101 421
Register for IBD og biologisk behandling Internt kvalitetsregister I drift 45 117 198 049 143 33 014 122 138 134
NoFRACT osteoporoseregister Internt kvalitetsregister I drift 37 173 63 611 918 31 090 59 821 923
Norsk register for sjeldne diagnoser Internt kvalitetsregister I drift 19 155 21 348 1 123 28 642 37 642 2 162
Nakkebruddpasienter Internt kvalitetsregister I drift 14 460 41 910 523 27 463 74 761 495
Forskningsbiobank PreventADALL Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank I drift 33 893 23 502 0 26 779 40 055 0
Barnenevrokirurgi Internt kvalitetsregister I drift 33 276 32 826 401 24 600 27 927 335
Administrasjon av prosjekt Medinsight Administrativt register I drift 1 625 1 331 32 23 328 24 777 401
Samtykkeregister NORKOG Samtykkeregister I drift 0 0 0 22 857 29 289 23 164
Biobank tarmsykdommer Forskningsbiobank I drift 33 837 27 629 91 22 620 22 453 54
Hode- og halskreft (KREMT) Internt kvalitetsregister I drift 10 704 20 121 222 22 371 43 317 315
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) Internt kvalitetsregister|Administrativt register I drift 33 432 13 085 60 21 807 21 303 40
Nevroendokrin kreft Forskningsprosjekt I drift 28 738 21 987 162 20 945 15 533 140
NOSVAR Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 25 126 27 135 406 19 475 20 107 274
Felles samtykkeløsning OUS Samtykkeregister I drift 17 130 33 925 1 717 18 722 46 417 2 352
Norsk CF-register Internt kvalitetsregister I drift 32 576 60 106 29 18 546 37 844 14
Bruddregister Internt kvalitetsregister I drift 17 648 28 186 1 258 18 498 28 203 1 267
Samtykkeregister kreft biobank Samtykkeregister I drift 22 101 15 858 5 223 18 010 13 868 4 649
Brainpower Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 10 672 23 832 282 17 182 39 239 696
Cervix Internt kvalitetsregister I drift 20 156 34 149 180 16 854 31 570 157
Hypofyseadenomer Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 33 283 17 706 119 16 439 8 950 115
Hjertesyke gravide Internt kvalitetsregister I drift 15 401 29 187 97 16 117 33 245 99
Nevrovaskulær register Internt kvalitetsregister I drift 9 407 3 500 10 15 406 15 911 267
DaVinci Internt kvalitetsregister I drift 27 615 8 345 0 15 383 3 674 10
Corpus klinisk DB (O2 A) Internt kvalitetsregister I drift 21 381 34 130 260 15 230 26 571 213
Medinsight RegisterOversikt Administrativt register I drift 21 232 16 962 10 15 217 8 527 10
Kreftdiagnoseregister Internt kvalitetsregister I drift 16 390 36 270 478 14 695 26 381 558
Timeregistrering CTU Administrativt register I drift 12 477 43 729 55 13 743 51 923 77
Lungemedisin Internt kvalitetsregister I drift 25 595 32 916 507 13 559 29 471 446
Vaskulære malformasjoner Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 7 058 7 277 267 13 085 13 515 422
Swenoteca Internt kvalitetsregister I drift 16 010 60 020 1 383 12 953 32 207 389
Studier i AKB Administrativt register I drift 20 191 16 382 0 12 943 14 197 0
Seksualovergrepsrelatert problematikk Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 5 701 17 860 37 12 686 58 425 85
Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt Internt kvalitetsregister I drift 17 442 47 242 637 12 602 28 633 415
Osteoporoseregister Internt kvalitetsregister I drift 7 549 9 653 741 12 332 12 244 809
Prostata OUS kvalitetsregister med KREMT Internt kvalitetsregister I drift 18 044 74 691 803 12 184 68 744 696
2014 Spinal Stenose studien Forskningsprosjekt I drift 4 437 12 098 0 12 070 41 081 0
Nevrokirurgisk hodeskaderegister Internt kvalitetsregister I drift 14 759 49 383 485 11 792 36 718 358
Register for arvelige netthinnesykdommer Internt kvalitetsregister I drift 3 850 11 619 123 11 736 15 365 147
Bronkoskopi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 3 999 10 697 233 11 183 33 175 569
OUS databehandlinger Administrativt register I drift 7 438 2 075 0 11 054 3 465 0
Tuberkulose (TB) Internt kvalitetsregister I drift 10 526 36 896 331 10 849 29 491 248
Veneregister Norsk NOVI Internt kvalitetsregister I drift 3 098 7 856 133 10 264 26 096 234
Benmargstransplantasjon Internt kvalitetsregister I drift 10 981 14 892 104 10 241 13 463 134
Peritoneal cancerdatabase Forskningsprosjekt I drift 29 624 19 006 82 9 336 9 080 111
Blærekreftregister Internt kvalitetsregister I drift 2 345 5 533 13 9 224 15 883 64
Kvalitets- og forskningsregister NBSPH Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 849 1 045 17 9 098 23 302 208
Medisinske teampasienter Internt kvalitetsregister I drift 0 0 0 8 842 54 320 1 164
Arbeidsmedisin Forskningsprosjekt I drift 6 354 13 764 296 8 734 15 480 345
Kjønnsinkongruens register Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 20 623 39 556 285 8 616 20 664 228
Dermareg_MOHS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 9 139 11 838 239 8 381 11 763 180
KOBU - Barnefedme Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 3 831 10 787 315 8 365 18 069 83
Bløderregisteret Internt kvalitetsregister I drift 3 700 4 669 106 8 362 15 223 23
Hørsel Internt kvalitetsregister I drift 1 237 1 626 28 7 949 7 770 160
Colorectal kreftprogram Internt kvalitetsregister I drift 22 282 27 524 157 7 939 14 004 88
Landsfunksjon plexusskader Internt kvalitetsregister I drift 6 698 12 843 58 7 388 16 119 50
Donasjonsregister Internt kvalitetsregister I drift 371 885 40 7 333 16 013 839
DIPS OUS Internt kvalitetsregister|Oppslagsregister I drift 7 310 0 0 7 288 0 0
Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 9 201 28 225 158 6 926 11 406 54
Prospektiv studie brystkreft og lymfom Forskningsprosjekt I drift 12 417 8 523 10 6 744 4 891 0
Hoftebruddregister Internt kvalitetsregister I drift 2 611 7 434 251 6 726 10 909 204
ECT register Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 2 742 7 774 16 6 437 29 314 52
Register for arvelig bindevevssykdom Internt kvalitetsregister I drift 4 285 5 192 54 6 361 6 735 57
Craniofacialt team Internt kvalitetsregister I drift 6 927 3 450 76 6 074 3 452 66
Medfødte bensykdommer Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 1 000 788 15 6 040 7 026 115
Øsofaguscancer nasjonal dekningsgrad Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 5 894 6 156 762 6 010 7 851 266
TOP Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 15 420 26 976 84 5 865 7 838 62
Tematisk forskningsområde pancreascancer Forskningsprosjekt I drift 11 144 3 057 73 5 774 2 502 56
Hepatitt OUS Internt kvalitetsregister I drift 8 724 9 376 183 5 641 7 445 144
Colorectal KREMT OUS Internt kvalitetsregister I drift 5 883 25 685 218 5 599 26 939 220
Samtykkeregister for organtransplantasjon Samtykkeregister I drift 8 389 2 239 400 5 279 2 178 369
Bekkenbrudd Internt kvalitetsregister I drift 5 012 34 673 104 5 245 46 679 143
Samtykkeregister Nevrologisk avdeling Samtykkeregister I drift 9 055 2 185 776 5 074 2 495 1 016
Ryggdeformiteter hos barn Internt kvalitetsregister I drift 5 108 6 650 101 5 038 6 653 85
Samtykkergeister RHI Samtykkeregister I drift 7 734 4 089 1 312 5 030 1 856 652
Traumatisk hodeskade Internt kvalitetsregister I drift 11 104 51 734 357 4 944 26 138 176
Klinisk ernæring Internt kvalitetsregister I drift 1 683 2 972 61 4 732 5 573 37
Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelige Internt kvalitetsregister|Administrativt register I drift 6 512 2 534 23 4 660 1 878 13
ILD-register (lungefibrose) Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 6 434 16 645 69 4 610 12 185 46
Nevrovit Smerte Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 15 598 25 940 339 4 467 7 169 193
Spinraza - register for spinal muskelatrofi Internt kvalitetsregister I drift 254 10 0 3 853 8 971 11
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register Internt kvalitetsregister I drift 5 795 61 623 45 3 700 44 893 19
Kjeveleddsproteser Internt kvalitetsregister I drift 1 244 1 431 17 3 685 2 934 16
Smerte RAL Internt kvalitetsregister I drift 34 51 0 3 551 7 297 164
Nevrovit. Søvnregister Internt kvalitetsregister|Delregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 4 662 3 300 143 3 423 3 855 151
Nyfødtscreening samtykke Samtykkeregister I drift 40 0 52 143 3 310 0 49 596
Nevrovit Hodepine Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 12 139 46 549 311 3 271 14 087 78
Astma, allergi og overfølsomhet Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 6 494 20 579 153 3 201 2 087 10
PrEP - Olafia Internt kvalitetsregister I drift 2 535 7 496 22 3 190 9 113 101
Kvalitetsregister Nyfødtscreening Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 3 827 5 985 112 3 178 4 425 77
Nevroradiologisk seksjon  Internt kvalitetsregister I drift 3 958 12 659 126 3 088 11 517 121
Samtykkeregister tarmsykdommer Samtykkeregister I drift 656 195 65 3 056 1 265 220
Sjeldenepilepsi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 2 083 2 327 203 3 041 3 002 221
HemCarr Forskningsprosjekt I drift 0 0 0 3 041 14 563 192
Norsk narkolepsiregister Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 189 16 0 2 887 4 589 73
Megaproteseregister OUS Internt kvalitetsregister I drift 5 078 10 978 201 2 791 6 286 88
Kreftrehabiliteringssenteret Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 0 0 0 2 578 12 466 81
Dysmeli overekstremitet Internt kvalitetsregister I drift 2 295 23 545 150 2 494 22 634 122
Immunsviktregisteret Internt kvalitetsregister I drift 2 791 1 652 89 2 339 502 26
Kateteriseringsdatabasen Internt kvalitetsregister I drift 2 698 7 591 116 2 338 6 978 122
Tilbakefall blærekreft Forskningsprosjekt I drift 2 155 280 544 2 325 196 249
Akutt smertebehandling, barn Internt kvalitetsregister I drift 2 165 4 373 242 2 304 3 534 279
Anestesi Internt kvalitetsregister I drift 0 0 0 2 266 7 128 149
Biobank SECA 2 Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank I drift 2 392 674 10 2 253 303 10
Seneffekter etter kreft Internt kvalitetsregister I drift 2 573 3 063 135 2 218 2 597 100
Dialyseregister Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 1 203 7 100 23 2 164 3 902 18
Mellomørekirugi Internt kvalitetsregister I drift 3 291 7 508 106 1 999 5 212 66
CCC inklusjon i kliniske studier Administrativt register I drift 1 050 315 0 1 922 832 0
Faktura Administrativt register I drift 1 784 18 991 0 1 826 16 677 0
Norsk barneanemiregister Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 383 1 197 24 1 800 6 284 53
AILS samtykkeregister Samtykkeregister I drift 1 864 325 104 1 797 335 109
Gynekologiske sarkomer Internt kvalitetsregister I drift 1 601 1 175 18 1 499 1 086 19
2. pasienter med ovarialcancer Internt kvalitetsregister I drift 513 10 0 1 413 278 0
Samtykke OPB Samtykkeregister I drift 20 732 7 171 155 1 376 330 65
Pancreas øycelle Tx Internt kvalitetsregister I drift 1 142 3 689 10 1 332 4 260 10
Nevrovit CTS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 4 034 2 313 453 1 281 180 399
Endokrinologisk register Aker Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 530 1 724 33 1 280 2 062 41
PSC Forskningsbiobank Haukeland Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank I drift 1 392 32 0 1 275 1 387 0
Samtykke HPB kirurgi Samtykkeregister I drift 1 852 1 275 420 1 272 687 205
Hodgkin lymfom seneffekter Forskningsprosjekt I drift 108 0 0 1 237 261 0
Nevrovit epilepsi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 1 185 280 10 1 225 592 10
SSD - register for brukerdata Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 14 551 111 812 917 1 211 808 10
Medfødte stoffskiftesykdommer Internt kvalitetsregister I drift 3 057 11 113 420 1 192 1 961 48
NevrovitParkinson Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 2 028 8 021 25 1 185 5 632 10
Ortopedisk infeksjonsregister Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 0 0 0 1 133 1 456 14
OsloVal Kreftgenetikk Forskningsprosjekt I drift 942 0 0 1 131 43 0
Barnekreft stråleterapi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 731 1 492 30 1 048 1 922 28
Samtykkeregister BETAMI Samtykkeregister I drift 6 473 7 733 2 396 907 938 302
COVID-19 OUS Internt kvalitetsregister I drift 15 260 23 525 1 189 905 0 0
Regionalt PALBU Internt kvalitetsregister I drift 7 260 11 598 64 891 1 266 16
Samtykke Pseudomyxom og carcinomatose Samtykkeregister I drift 32 0 0 867 845 279
Brachy prostata Internt kvalitetsregister I drift 1 238 2 411 0 773 1 374 0
Pais Kreft Oppslagsregister I drift 1 849 0 0 741 0 0
Samtykke avelig bindevev Samtykkeregister I drift 790 217 53 725 227 57
Trophoblastic Neoplasia Internt kvalitetsregister I drift 1 343 3 150 24 634 1 517 11
Peniskreft Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 0 0 0 622 205 10
Barnegastroenterologi  Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 291 603 25 597 2 186 113
Samtykkeverifisering Kreft Samtykkeverifisering I drift 149 0 0 593 0 0
RHI Normalregister biobank Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 0 0 0 576 377 23
Genial Passport Krefcytogenetikk Internt kvalitetsregister I drift 390 10 10 572 10 10
Samtykkeregister for Epilepsi OUS Samtykkeregister I drift 892 855 285 551 633 211
Norsk PCD register Forskningsprosjekt I drift 965 471 73 551 292 10
Lungekreftregister OUS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 3 296 6 082 118 504 1 494 30
Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) Internt kvalitetsregister|Administrativt register I drift 0 0 0 478 903 28
Meldingsmodul Administrativt register I drift 376 0 0 473 0 0
Samtykke Nevroendokrinkreft Samtykkeregister I drift 688 436 142 401 354 118
Onkologisk og abdominal radiologi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 239 213 10 382 191 10
Abort og placenta Internt kvalitetsregister I drift 0 0 0 376 4 315 23 230
MEDUB - revma Internt kvalitetsregister I drift 839 728 30 312 246 10
NevrovitHSP-Ataksi Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 278 409 10 308 317 12
Hjernebilderegister Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 1 054 1 917 127 302 684 47
KAM-prosjekt NORCAPP  del I Forskningsbiobank I drift 50 0 0 273 0 0
Nevrovit ALS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 372 438 0 263 100 0
NevrovitKjerne Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 1 340 15 1 465 259 0 1 104
2012 SECA 2 Forskningsprosjekt I drift 570 1 991 0 259 696 0
Samtykkeregister OUS-IBD Samtykkeregister I drift 499 417 139 258 132 44
OCCI-register Administrativt register I drift 158 25 10 249 0 0
MalignantMelanoma_kirurgi Forskningsprosjekt I drift 510 81 0 238 0 0
NevrovitMS Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 426 10 242 219 0 95
Norsk retinoblastomregister Internt kvalitetsregister|Forskningsprosjekt I drift 0 0 0 212 258 10
NevrovitNevIm Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 669 222 10 212 81 10
RIOT HN Forskningsprosjekt I drift 650 190 0 195 10 0
Nevrovit andre diagnoser Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 628 296 10 145 13 0
KAM-prosjekt CRC del II Forskningsbiobank I drift 0 0 0 120 0 334
PET-helseregister  Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 305 20 1 736 118 0 0
Lunge cancer Internt kvalitetsregister I drift 388 0 0 117 0 0
NevrovitSlag Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 300 22 0 114 0 0
2008 NUCG VII Forskningsprosjekt I drift 16 0 0 110 0 0
Koronascreen Internt kvalitetsregister I drift 201 114 229 129 1 322 106 0 0
Prostata ploidi 2000_2008 Forskningsprosjekt I drift 10 0 0 104 0 0
1. Enhet for kreftgenetikk Spesialistsystem Avsluttet, arkivert 124 0 0 97 0 0
Register for arvelige øyesykdommer Internt kvalitetsregister I drift 75 117 10 84 10 10
Akutte Leukemier Internt kvalitetsregister I drift 111 0 0 84 0 0
Mb Osler lunge Internt kvalitetsregister I drift 607 559 40 82 10 10
Delesjonsyndrom Internt kvalitetsregister I drift 63 0 10 75 0 0
LungekreftIKI Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 15 0 0 73 0 0
Samtykkeregister Ibsen III Samtykkeregister I drift 12 0 0 69 0 0
Kreftsamtykker biobank Ous historisk Samtykkeregister I drift 74 0 0 68 0 0
Mb. Osler -  Øre, nese, hals Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 773 84 0 54 10 0
PROLIV 15 (NUCG) Forskningsprosjekt I drift 13 0 0 54 0 0
CF Nyfødtscreening Internt kvalitetsregister I drift 0 0 0 52 89 10
SENØNH - Seneffekter etter Øre-, nese-, halskreft Forskningsprosjekt I drift 161 0 0 52 0 0
Bredt kreftsamtykke Samtykkeregister I drift 181 10 10 51 0 0
DVR Diagnoseregister Oppslagsregister I drift 10 0 0 48 0 0
2007 Testis Forskningsprosjekt I drift 10 0 0 48 0 0
Klinisk DNA ploidi   I drift 10 0 0 46 1 111 43
Nevrologisk DBS Internt kvalitetsregister I drift 22 0 0 45 0 0
2011 HMAS Forskningsprosjekt I drift 37 0 0 43 0 0
Levertransplantasjon Internt kvalitetsregister I drift 205 0 896 40 0 0
Mikrometastase Forskningsprosjekt I drift 372 229 0 40 0 0
Pankreas Internt kvalitetsregister I drift 39 0 0 37 0 0
Rand. 2011 RadEr Forskningsprosjekt I drift 17 0 0 37 0 0
Myelomatose Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 197 0 0 36 0 0
2012 Thorat Forskningsprosjekt I drift 47 0 0 36 0 0
MEDLOG RAD Forskningsprosjekt I drift 10 0 0 33 0 0
Hud_Tx Internt kvalitetsregister Avsluttet, klart for sletting 10 0 0 32 0 0
Megaproteseregister Internt kvalitetsregister I drift 119 10 0 32 0 0
Barnekardiologi Internt kvalitetsregister I drift 244 0 0 32 0 0
Prostforsk IMI Forskningsprosjekt I drift 11 0 0 30 0 0
2015 - Testis survey III Forskningsprosjekt I drift 0 0 0 29 0 0
DermBreg Internt kvalitetsregister I drift 31 0 0 25 0 0
Genetiske studier parkinson Forskningsprosjekt I drift 27 0 0 25 0 0
Sykelig overvekt Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 28 0 0 25 0 0
KDVH_Pilot 1 IT-prosjekt Avsluttet, arkivert 750 10 0 25 0 0
Samtykkeverifisering Nevrologisk avd. Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Administrativt register I drift 36 0 0 24 0 0
Lungetx Internt kvalitetsregister I drift 171 0 0 24 0 0
Mødredødsfall i Norge Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 2 333 3 289 189 23 10 0
PDT behandlede Internt kvalitetsregister Avsluttet, klart for sletting 13 0 0 23 0 0
Lever- og gallekreft (kvalitetsregister) Internt kvalitetsregister I drift 34 0 0 23 0 0
Bivirkninger etter prostatektomi (skjemaflyt) Administrativt register I drift 0 0 0 23 0 0
Megaproteseregister Nordisk Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") I drift 76 0 0 22 0 0
X (avsluttet) 2010 NEUPAQ Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 0 0 0 19 0 0
X (avsluttet) 2013 SCIBOT Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 118 0 0 19 0 0
2007 - Barnekreft Forskningsprosjekt I drift 10 0 0 18 0 0
Rad. ca prost Internt kvalitetsregister I drift 517 10 0 17 0 0
Prostforsk L28 Forskningsprosjekt I drift 16 0 0 16 0 0
X (avsluttet) 2010 POLK Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 35 0 0 16 0 0
Aker colorectal Forskningsprosjekt I drift 49 0 0 15 0 0
Kvalitetsregister for ansiktsskader Internt kvalitetsregister I drift 70 53 10 14 0 0
HMA - HjerteMedisinskAvdeling Internt kvalitetsregister Avsluttet, klart for sletting 634 0 0 14 0 0
2015 Forløpsstudin brystkreft   Avsluttet, arkivert 18 0 0 14 0 0
Samtykke RadProstIKF Samtykkeregister I drift 30 0 0 14 0 0
Prostforsk IMI fryst versjon

Forskningsprosjekt I drift 17 0 0 13 0 0
Aghda Forskningsprosjekt I drift 20 0 0 12 0 0
2010 CHIC Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 18 0 10 10 0 0
Ovariale germinalcellesvulster Forskningsprosjekt I drift 68 0 10 10 0 0
Medikamentell persontilpasset behandling ved barnekreft Internt kvalitetsregister I drift 656 967 15 10 0 0
Utviklingshemming Internt kvalitetsregister I drift 87 10 10 10 0 0
Dødsårsakregister (kreftpasienter) Internt kvalitetsregister|Oppslagsregister I drift 10 0 0 10 0 0
MedlogCry Internt kvalitetsregister Avsluttet, arkivert 10 0 0 10 0 0
Muskelsykdom Internt kvalitetsregister I drift 10 0 0 10 0 0
X (avsluttet) 2012 NTX-SBX-studien Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 10 0 0
Prostata lymfeknuter Forskningsprosjekt I drift 10 0 0 10 0 0
MEDLOGOBS Internt kvalitetsregister I drift 11 0 0 10 0 0
Quasar Forskningsprosjekt I drift 11 0 0 10 0 0
CRC Gloucester Forskningsprosjekt I drift 12 0 0 10 0 0
Studieoversikt FU_PU Administrativt register I drift 13 0 0 10 0 0
TAST - Testikkelkreft Forskningsprosjekt I drift 18 0 0 10 0 0
2008 NeoAva Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 42 0 0 10 0 0
Cervixcancer seneffekter Forskningsprosjekt I drift 47 0 0 10 0 0
Lungemetastaser Forskningsprosjekt I drift 174 0 0 10 0 0
Lucan Internt kvalitetsregister I drift 223 32 0 10 0 0
Mantlecelllymphoma Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
Sarkomer i Uterus Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
Kutane T-celle lymfomer Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
X (avsluttet) 2011 SosDia Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
2012 CARDPAIN Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
2013 Mecillinamstudien Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 10 0 0 0 0 0
X (avsluttet) LarcRRP Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 13 0 0 0 0 0
X (avsluttet)(rand.) 2012 Connect Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 13 0 0 0 0 0
X (avsluttet) 2010 WebChoice Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 14 0 0 0 0 0
2015 Dagrehabilitering Forskningsprosjekt Avsluttet, prosjekt ikke ferdigstilt 14 0 0 0 0 0
CRC VICTOR Demoregister|Administrativt register I drift 21 0 0 0 0 0
MAPCOV-19 Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 24 0 0 0 0 0
Prostata anonymisert Jørn Internt kvalitetsregister Avsluttet, arkivert 28 0 0 0 0 0
Primære Intraspinale Svulster Internt kvalitetsregister Avsluttet, klart for sletting 31 0 0 0 0 0
Samtykkeregister sjeldne diagnoser Samtykkeregister Avsluttet, arkivert 69 0 0 0 0 0
Lever og gallekreft Forskningsprosjekt Uavklart videre drift 110 0 0 0 0 0
EKF studieoversikt Administrativt register Avsluttet, arkivert 169 0 0 0 0 0
X (avsluttet) 2012 PharmacoCRRT study Forskningsprosjekt Avsluttet, arkivert 229 0 0 0 0 0
 
Page visits: 346