Medinsight

Forskningsstøtteverktøyet Medinsight

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. Løsningen er et ikke-kommersielt produkt som eies og driftes av OUS HF på vegne av HSØ.

Ved å ha et eget lokalt team med IT-utviklere, tilpasses løsningen løpende til aktuelle problemstillinger og behov. Når andre løsninger kommer til tas funksjonalitet ned, og tilsvarende settes ny funksjonalitet opp der andre løsninger kanskje ikke er helt i mål. Det være seg for håndtering av samtykker, uttrekk fra datavarehus eller integrasjon mot de nasjonale registrene.

Løsningen egner seg aller best for prosjekter som skal samle inn data over lengre tid, fra flere kilder og/eller med høyt antall inkluderte/innregistreringer, og hvor både behov og prosjektgruppen kan endre seg over tid. Den bør altså ikke sammenlignes med "gjør det selv"-løsninger, som for eksempel UiO Nettskjema.

Medinsight-løsningen tilbyr skreddersøm, avansert logikk og integrasjoner, og jobber derfor etter en IT-prosjektmodell. Denne tilsvarer en nedskalert versjon av prosjektmodellen man finner i eksempelvis de nasjonale registerløsningene.

En større moderniserings- og oppgraderingsprosess ble påbegynt i 2021. Der oppgraderes både bakenforliggende infrastruktur og brukergrensesnittet. Dette vil muliggjøre en rekke nye integrasjoner, og redusert tidsbruk ved oppsett av registre.

Medinsight er tilgjengelig på de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst som lokal installasjon. Totalt er vi ansvarlig for å drifte og forvalte ca. 300 aktive registre, og har til enhver tid rundt 50 små og store utviklingsprosjekt.

Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Fra høsten 2017 er medinsight-teamet organisert i avdeling for biobank- og registerstøtte (underlagt OSS-FST).

Page visits: 1