Et registerverkt√ły for h√•ndtering av strukturert informasjon til bruk i forskning

Medinsight kan installeres hos alle som har en avtale med Sykehuspartner. Kontakt oss for å se hvordan Medinsight kan hjelpe deg!

Medinsight hjelper oss å holde oversikt over våre pasienter og deres sykdomsforløp, på en måte som hittil har vært umulig.

 

 
Page visits: 2871