KDVH-data tilgjengelig for Medinsight-registre på OUS HF

Gjennom 2022 og 2023 har det vært satt opp pilotprosjekter for integrasjon mellom Medinsight-registre og Klinisk datavarehus (KDVH). Integrasjonene har gitt stor nytte- og merverdi for registrene. Eksempelvis har Register for arvelige dyslipidemier knyttet mer enn 2 300 prøvetakinger hentet fra KDVH til unike polikliniske kontroller, en innsparing på ca 20 sekunder per kontroll-registrering.  

Vi har nå gleden av å gjøre integrasjoner tilgjengelig for bestilling til alle aktive registre i Medinsight-løsningen.