Hvordan lage et register

Vi anbefaler å starte med å fylle ut en registerprotokoll, denne tar høyde for momenter man bør planlegge for tidlig i prosessen og er i tråd med håndboken og huskelisten under. 

Her finner du protokollen: Forskerstøtte (forskerstotte.no) 

Les under for beskrivelse av innhold i registerprotokollen

Skreddersøm og opprettelse av register i Medinsight

Et register skal være forankret i ledelsen og ha tilrådning fra personvernombud eller godkjennelse fra REK før man starter databehandlingen av person/helseopplysninger i Medinsight. Formålet med registeret er avgjørende for hvordan det skal defineres og vi kan bistå i arbeidet for å sikre samsvar mellom registerdefinisjon og formalisering.