Hvordan lage et register

Her er en veiledningen vi sender ut til de som tar kontakt med oss for å opprette et kvalitetsregister. Les den gjerne, enten før du tar kontakt, eller mens du venter på svar fra oss. Vi er sikre på at Medinsight kan være til hjelp i ditt arbeid.

 

Priser, huskeliste osv for registersøknader

Prisoversikt

Pris for utvikling av et register er kr. 900,-/time (Fra 14.11.2020), gjelder også i 2022. Overordnet inndeling av størrelse på register:

Kompleksitet på register Antall utviklingstimer Pris per register
Stort (>10 skjemaer, mye komplisert konvertering, flere integrasjoner, mye spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 300-600 Kr 270.000 - 540.000
Mellomstort (>5 skjemaer, mye konvertering, et par integrasjoner, en god del spesialimplementert logikk og spesielle rapporter/arbeidslister) 200 Kr 180.000
Lite (1-5 skjemaer, noe konvertering, inntil 3 typer skjemaer, lite ekstra logikk, kun standardrapporter) 100 Kr 90.000
Malbasert (Få skjemaer, lite antall variabler og lite spesialimplementert logikk) 50 Kr 39.000

Estimatet inkluderer veiledning til kravspesifisering og utvikling av registeret basert på brukerbehov definert i tilbudsdokument. I tillegg til denne prisen kommer kostnader til drift(oppgraderinger/endringer), support og eventuell videreutvikling.