Registre i Medinsight

Her er et utvalg av registre som finnes i Medinsight per november 2018. Det har blitt etablert over 300 forskningsprosjekt, lokale kvalitetsregistre og kombinerte kvalitets- og forskningsregistre med brede samtykker (helseregistre) i Medinsight de siste 10 årene.