Registre i Medinsight

Her er et utvalg av registre som finnes i Medinsight per november 2018. Det har blitt etablert over 350 forskningsprosjekt, lokale kvalitetsregistre og kombinerte kvalitets- og forskningsregistre med brede samtykker (helseregistre) i Medinsight de siste 10 årene. I dag (2022) er det ca 200 aktive registre, og det jobbes med utvikling og videreutvikling i til enhver tid ca 50 prosjekter.