Medinsight er et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell

Medinsight ble tilgjengelig ved Oslo Universitetssykehus (den gang Radiumhospitalet) i 2004, og har siden vært et viktig verktøy for kvalitetsmålinger og for forskningen på sykehuset. Medinsight er utviklet av Enhet for medisinske registre ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk. Fra høsten 2017 er medinsight-teamet organisert i avdeling for biobank- og registerstøtte (underlagt OSS-FST). Avdelingen ledes av Dominic Hoff.

De fleste brukerne holder til på Oslo universitetssykehus, men Medinsight er tilgjengelig på de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst som lokal installasjon. Totalt er vi ansvarlig for å drifte og forvalte ca. 200 aktive registre, og har til enhver tid rundt 50 små og store utviklingsprosjekt.

Jobbe hos oss?

Hos oss får du jobbe med spennende og meningsfulle oppgaver i et av landets største forskningsstøttemiljø. Du jobber i skjæringspunktet mellom IT og helseforskning, tett på klinikere og forskere i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Den nære tilknytningen til klinikere og samarbeidspartnere gir deg en unik vei inn i og oversikt over, helsedomenet og dets aktører. 

Hvorfor Medinsight?

Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre og har innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data.

Medinsight kan kommunisere med Klinisk Datavarehus for å hindre unødvendig dobbeltregistrering av data. Løsningen kan også motta data fra andre IT systemer der dette er sikkerhetsvurdert og godkjent.

Medinsight ved ditt sykehus?

For å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter registerstøtteverktøyet utenfor OUS ble ”Medinsight Core” utviklet.  Denne versjonen av Medinsight kan installeres i andre virksomheter/helseforetak med eller uten tilknytning til OUS. For øyeblikket har vi kun avtale med Sykehuspartner som driftsleverandør.

Ta kontakt for å vite om Medinsight er tilgjengelig ved ditt sykehus, eller om du ønsker mer informasjon om hvordan du går frem for å anskaffe registerstøtteverktøyet.

 

Funksjonalitet i Medinsight

Alle nye registre som implementeres i Medinsight har automatisk tilgang til nyttig funksjonalitet drevet frem av brukeres behov gjennom mange år, samt lovmessige krav og føringer fra ledelsen.

 

Skreddersøm og opprettelse av register i Medinsight

Et register skal være forankret i ledelsen og ha tilrådning fra personvernombud eller godkjennelse fra REK før man starter databehandlingen av person/helseopplysninger i Medinsight. Formålet med registeret er avgjørende for hvordan det skal defineres og vi kan bistå i arbeidet for å sikre samsvar mellom registerdefinisjon og formalisering.

 

Integrasjon mot andre systemer i og utenfor sykehuset

Vi jobber kontinuerlig med å integrere Medinsight som en helhetlig del av sykehusets virksomhetsarkitektur for å unngå unødvendig arbeid med dobbeltregistrering, og øke kvaliteten på data.

Kravene til integrasjoner endres i takt med sikkerhetshensyn og vurderinger. Direkte integrasjoner mot interne kilder settes ikke lenger opp, men gjøres mot Klinisk Datavarehus. 

Der det ikke er satt opp integrasjon, kan det settes opp en løsning hvor man selv kan importere datafil man har fått fra kilden. Dette er noe vi gjør mye i forbindelse med prosjekter satt opp i UiO sin løsning nettskjema /TSD - for eksempel der du ønsker å importere samtykkestatus som er innhentet digitalt og samle dette med innskannede papirsamtykker.