Medinsight ved ditt sykehus?

For å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter registerstøtteverktøyet utenfor OUS ble ”Medinsight Core” utviklet.  Denne versjonen av Medinsight kan installeres i andre virksomheter/helseforetak med eller uten tilknytning til OUS. For øyeblikket har vi kun avtale med Sykehuspartner som driftsleverandør.

Ta kontakt for å vite om Medinsight er tilgjengelig ved ditt sykehus, eller om du ønsker mer informasjon om hvordan du går frem for å anskaffe registerstøtteverktøyet.

 

Risikovurdering

Etter inititativ fra personvernombudet ved OUS har Medinsight gjennomgått en omfattende og vellykket risikovurdering. Denne ble avsluttet i 2014 og har senere blitt supplert ved videreutvikling. Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om gjennomføring og forbedringstiltak som ble gjort i forbindelse med risikovurderingen.

 
Page visits: 876