Jobbe hos oss?

Hos oss får du jobbe med spennende og meningsfulle oppgaver i et av landets største forskningsstøttemiljø. Du jobber i skjæringspunktet mellom IT og helseforskning, tett på klinikere og forskere i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Den nære tilknytningen til klinikere og samarbeidspartnere gir deg en unik vei inn i og oversikt over, helsedomenet og dets aktører. 

Hvem er vi?
Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og
forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst. FST består i dag av 5 fagavdelinger og vi er i dag ca. 115 ansatte. Medinsight er organisert inn som en del av Avdeling for biobank og registerstøtte, Seksjon for registerstøtte og har et team på 5 utviklere. Registerrådgivere veileder forskere og klinikere i valg av registerløsning og bidrar inn i utviklingen om valget faller på Medinsight. 

Hva gjør vi?
Våre rådgivere og utviklere setter opp skreddersydde databaser og brukergrensesnitt på bestilling. Medinsight-løsningen gjør det mulig å registrere og samle helseopplysninger i langvarige forsknings- og kvalitetsregistre, og man kan på en fleksibel måte trekke ut sammenstilte visninger av datasettet. Selve applikasjonen kjøres på lokale sykehusklienter eller via arbeidsflate.

De fleste kundene våre holder til på Oslo universitetssykehus, men Medinsight er tilgjengelig på de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst som lokal installasjon. Totalt er vi ansvarlig for å drifte og forvalte ca. 200 aktive registre, og har til enhver tid rundt 50 små og store utviklingsprosjekt.

Hvordan jobber våre utviklere?
Våre utviklere jobber kundenært og fullstack.

Sammen med registerrådgivere, forskere og klinikere vil en utvikler være involvert i hele verdikjeden når et register settes opp. Dette innebærer å forstå kundenes behov og gi veiledning, bistå med kravspesifisering, utvikle, teste og ferdigstille kundenes registre. Teamet samarbeider med flere tredjeparter (interne og eksterne) og er ansvarlig for flere integrasjoner mellom fagsystemer eller tjenester og Medinsight. Vi drifter i tillegg flere fellesdatabaser av forskningsadministrativ art. 

Medinsight Core er installert på en intern sykehusserver hvor hvert register får egne spesialtilpassede databaser. I disse implementeres ønsket funksjonalitet i tråd med bestillers behov, vår erfaring siden 2004 og felles kreativitet. Siden mange av våre prosjekter er mindre i størrelse fordeles prosjektene i sin helhet på hver utvikler, men med tett oppfølging fra rådgiver. Overordnet prosjektoversikt og styring i Trello.

I tillegg til utvikling og support i enkeltregistre, har vi kontinuerlig interne store og små forbedrings- og effektiviseringsprosjekt i løsningen. Løsningen har 2-lags arkitektur og GUI i WinForm. Mer langsiktig jobber vi med å skrive om den eldste delen av kjerne fra Visual Basic til C#, modularisere kjernekode, knytte til API og tilrettelegge for modernisering også av frontend.

Generell databasekompetanse og nyere erfaring med C# er grunnleggende kompetanse hos oss.
Det er videre et fortrinn med god kjennskap til Visual Studio, SQL og Microsoft SQL Server og svært gjerne erfaring med sammenstilling av datasett. Vi har nylig oppgradert til Azure DevOps Server (lokal installasjon), dette gir oss rom for utvikling av nye metoder og verktøy. Samtidig skal vi ivareta en løsning med mye historikk og med stor variasjon i implementert funksjonalitet i enkeltdatabaser.

NB! Vi har dessverre ikke anledning til å tilby faste hjemmekontor-avtaler.

 
Page visits: 577